Fakta om banan

Banfakta:

Vi har Märklins system med CS2 som via router är kopplad till en PC med Freiwalds Traincontroler 8.0 Gold. Banan har idag cirka 500 m räls bestående av C-räls och i bangårdarna ligger K-räls. Totalt i nuläget finns 100 växlar som är digitala.

Tåg som finns på banan:

 Märklin 3043  RC 1  SJ digitaliserat

 Märklin 30307 Litt 141.003-4 ”Starling” Hectorail

 Mårklin 37940 T44 SJ

 Märkin 37943 T44 Green Cargo

 Märklin 37582  BR EIT1999 Motorvvagn

 Märklin 37416 RC 3 SJ

 Märklin 3021 digitaliserat DB

 Roco 68533  DA SJ

 Roco 62655  RC 6 SJ

 Märklin 37415 RC4 Multippelkopplat Grenn Cargo

 Roco 78526 Dm SJ

 Roco 78658 IORE LKAB

     Jeco X2000

     Jeco Y6

   Märklin  Rm

 

Märklin ICE

 

    Märklin Ånglok med ljud och rök